Ochrana osobních údajů (GDPR)

pro MARKETING

Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE SPRÁVCE?

Správcem je: Milan a Milena Hlouškovi, IČO : 87563908,se sídlem Fortna 343, 683 03 Luleč, provozující webové stránky www.digitalni-marketing-hlousek.cz               

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jakou dlouhou dobu. Vše zpracovávám sám. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete využít email: marketing.milan.hlousek@seznam.cz

Prohlášení: Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o GDPR a tedy, že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu,  a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či udělení souhlasu. Plním dle článku13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv dle zákona o GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů ( pro naplnění těchto účelů): poskytování služeb a plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu fakturační údaje, e-mailová adresa, mobil, případně korespondenční adresa vše nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (dodání produktu, služby, informací, vzdělávání, motivace či jiného zboží).

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje  (fakturační údaje ) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Digitální Marketing - zasílání Blogů, Ebooků a Eknih – vše v elektronické podobě. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte - využívám za účelem přímého digitálního marketingu - zasílání obchodních sdělení.

Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé Blogy a vytypované Ebooky, Eknihy zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky na mírně zpoplatněné produkty a služby-vzdělávací a motivační programy (z odběru se můžete kdykoliv odhlásit  jedním kliknutím přes odkaz v patičce e-mailu).

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám Blogy a Ebooky zdarma, jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení (z odběru se můžete kdykoliv jedním kliknutím odhlásit přes odkaz v patičce emailu).

Pokud narazím na zajímavou tvorbu někoho dalšího, musím mít od něj souhlas pro publikování, rád vám jeho práci v e-mailu doporučím, nebo přepošlu s uvedením zdroje.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

COOKIES

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaší  IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby a funkčnost webu. Prosím vás soubory cookies , dnes mají všechny webové stránky.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Všechny mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijal jsem a udržuji veškerá možná ( aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Osobní údaje nepředávám třetím osobám, nepředávám je ani do EU (pouze ČR a SR). Zpracovatelské operace zvládám sám a nepotřebuji k tomu nikoho. Máte právo na informace, kterými je plněno, tato informační stránka se zásadami zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nemohu – nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, pod které spadám a kteří se na dané zpracování specializují a jsou v plném souladu s GDPR.

Jedná se o poskytovatele následujících platforem: SmartSelling - aplikace pro komunikaci, web a fakturaci, Facebook - FB, Google - Google Analytics. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace, další moderní technologie pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

PRÁVA

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě do 30 dní jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální, nebo neúplné – máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje a nebo nezákonné údaje , ale nechcete je smazat , dejte vědět na můj email. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování – Blogů-Ebookú-Eknih. ( obchodních sdělení).                             

Právo na výmaz (být zapomenut). Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dnů. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností a například musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na vašem emailu.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se svou stížností se obrátit na ÚOOÚ.  Budu moc rád pokud, nejprve budete o tomto informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

MLČENLIVOST

Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinen zachovat mlčenlivost o vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatření, jelikož, jejich zveřejněním, bych ohrozil vaše osobní údaje. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebude s vašimi údaji nijak nakládáno.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.